Skoči do osrednje vsebine

OECD Nacionalna kontaktna točka Slovenije

Naloge

Glavna naloge OECD nacionalne kontaktne točke Slovenije so:

 • aktivna promocija Smernic OECD za večnacionalne družbe,
 • seznanjanje podjetij in širše javnosti z vsebino Smernic OECD za večnacionalne družbe,
 • vodenje postopkov na podlagi prejetih pritožb domnevnih kršitev Smernic OECD za večnacionalne družbe (posebni primeri),
 • spremljanje dela domačih večnacionalnih družb in tujih večnacionalnih družb v Sloveniji,
 • v okviru svojih pristojnosti sodelovanje z nosilnimi institucijami pri promociji načel družbene odgovornosti podjetij (DOP),
 • mednarodno povezovanje in sodelovanje z drugimi NKT in mednarodnimi organizacijami (OECD, Evropska komisija, Organizacija Združenih narodov in njene specializirane agencije, itd.),
 • sodelovanje in zastopanje stališč Republike Slovenije na delovni skupini OECD za odgovorno poslovno ravnanje,
 • letno poročanje Odboru OECD za investicije in redne konzultacije v okviru OECD,
 • letno poročanje Vladi Republike Slovenije o letnih aktivnostih OECD NKT Slovenija.

Sestava OECD nacionalne kotraktne točke Slovenija

Člani:

 • Gregor Umek, mag., Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodja delovne skupine,
 • Andrej Piano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, namestnik vodje,
 • Petra Brus, Ministrstvo za finance, članica,
 • Marko Rakovec, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Matija Vidmar, Ministrstvo za pravosodje, član,
 • Marijana Mali, Ministrstvo za okolje in prostor, članica.

Predstavniki strokovnih institucij in organizacij:

 • Jernej Letnar Černič, Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze,
 • Petra Weingerl, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru,
 • Vasilka Sancin, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani,
 • Marko Djinović, Gospodarska zbornica Slovenije,
 • Irena Štamfelj, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
 • Aleš Kranjc Kušlan, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj NVO,
 • Barbara Bračko, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.