Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) je bila imenovana leta 2003 z namenom določanja politike preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (okužb, povezanih z zdravstvom), načrtovanja ukrepov in merjenja učinkovitosti na tem področju ter mednarodnih povezav. NAKOBO svetuje ministru za zdravje, pripravlja strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb in druga navodila za strokovnjake ter informacije za paciente in svojce.

Predsednica komisije

 • doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec., Bolnišnica Golnik - KOPA 

Člani 

 • doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
 • prof. dr. Bojana Beovič, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
 • mag. Tatjana Mrvič, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica; 
 • mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Maribor, 
 • Matej Dolenc, dr. med., Splošna bolnišnica Jesenice, 
 • dr. Špela Tadel Kocjančič, dr. med.,Univerzitetni klinični center, 
 • mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
  hrano, 
 • Helena Ribič, dr. med., spec., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 
 • prof. dr. Irena Klavs, dr. med., spec., Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
 • Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
 • Darija Musič, viš. med. s., dipl. ekon., Onkološki inštitut Ljubljana, 
 • Zorica Pristov, dipl. m. s., mag. medk. menedž., Zdravstveni dom Ljubljana, 
 • Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s., Dom Danice Vogrinec Maribor,
 • Zoran Simonovič, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, član,
 • dr. Vesna Zupančič, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr., Ministrstvo za zdravje.