Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb

Nacionalna komisija za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) je bila imenovana leta 2003 z namenom določanja politike preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (okužb, povezanih z zdravstvom), načrtovanja ukrepov in merjenja učinkovitosti na tem področju ter mednarodnih povezav. NAKOBO svetuje ministru za zdravje, pripravlja strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb in druga navodila za strokovnjake ter informacije za paciente in svojce.

Predsednica komisije

 • doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec., Bolnišnica Golnik - KOPA 

Člani 

 • Tatjana Mrvič, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica;
 • dr. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Maribor, članica;
 • Petra Svetina, dr. med., spec., Univerzitetna klinika Golnik, članica;
 • dr. Irena Klavs, dr. med., spec., Nacionalni inštitut za javno zdravje, članica;
 • dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij  za okolje in hrano, članica;
 • Marjetka Smolinger Galun, dipl. med. s., Dom pod gorco, članica;
 • Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica;
 • Mojca Tomažič, dipl. med. s., spec. menedž., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica;
 • Draga Štromajer, dipl. m. s., Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, članica;
 • Zorica Pristov, dipl. med. s., mag. medk. menedž., Zdravstveni dom Ljubljana, članica;
 • dr. Vesna Zupančič, dipl. med. s., mag. vzg. in men. v zdr., Ministrstvo za zdravje, članica.