Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna medresorska komisija za smiselno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji

Nacionalna komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji je bila imenovana leta 2005. V skladu z načelom »eno zdravje« združuje strokovnjake s področja humane in veterinarske medicine. Komisija ministru za zdravje in ministru, pristojnemu za kmetijstvo in veterinarstvo, svetuje na področju porabe in smotrne rabe protimikrobnih zdravil in o drugih vidikih odpornosti mikroorganizmov proti protimikrobnim zdravilom. Poleg tega določa politike za smotrno rabo protimikrobnih zdravi v Sloveniji, nadzoruje in usmerja spremljanje odpornosti mikroorganizmov na antibiotike ter na področju humane medicine obvešča ambulantne in bolnišnične zdravnike o ustrezni praksi. V letu 2018 so se komisiji pridružili predstavniki ministrstva, pristojnega za okolje.

Predsednica

 • dr. Bojana Beović, zaposlena pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

Člani

 • dr. Milan Čižman, upokojenec, namestnik predsednice in član;
 • Helena Ribič, zaposlena pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, namestnica predsednice in članica;
 • dr. Anton Svetlin, zaposlen pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, član;
 • dr. Irena Zdovc, zaposlena pri Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, članica;
 • dr. Tanja Mohorko, zaposlena pri Ministrstvu za okolje in prostor, članica;
 • mag. Lara Flis, zaposlena pri Ministrstvu za okolje in prostor, članica;
 • Maja Jurjevec, zaposlena pri Ministrstvu za zdravje, članica;
 • dr. Vesna Zupančič, zaposlena pri Ministrstvu za zdravje, članica;
 • dr. Mateja Pirš, zaposlena pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, članica;
 • Vesna Bizjak, zaposlena pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, članica;
 • dr. Nina Gorišek Miksić, zaposlena pri Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, članica;
 • Maja Nose Mijanović, zaposlena pri Splošni bolnišnici Celje, članica;
 • dr. Tonka Poplas Susič, zaposlena pri Zdravstvenem domu Ljubljana, članica;
 • Milena Radoha-Bergoč, zaposlena pri Agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, članica;
 • dr. Irena Grmek Košnik, zaposlena pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, članica;
 • Zoran Simonovič, zaposlen pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, član;
 • dr. Maja Šubelj, zaposlena pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, članica;
 • Špela Vidovič, zaposlena pri pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, članica;
 • Aleš Korošec, zaposlen pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, član.

Mednarodni teden ozaveščanja o smiselni rabi protimikrobnih zdravil 2021

Poraba protimikrobnih zdravil v Sloveniji v letu 2020