Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec v Sektorju za revizijo načrta za okrevanje in odpornost (DM: 8002) | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (Ministrstvo za finance)

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom.

Delo bo opravljal v Uradu RS za nadzor proračuna, v Sektorju za revizijo načrta za okrevanje in odpornost, na Fajfarjevi 33, 1502 v Ljubljani, v nazivu višji svetovalec II.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 38. plačni razred, to je 1.964,17 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:

 • višja raven znanja angleškega jezika
 • vozniški izpit B kategorije

Delovne naloge

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • priprava dokumentov za izvedbo revizij na terenu (predpriprava revizije),
 • sodelovanje pri preizkušanju, preiskovanju in vrednotenju podatkov in informacij pri posameznih revizijah,
 • sodelovanje pri izdelavi in zbiranju revizijskega gradiva pri posameznih revizijah,
 • sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z revidiranci,
 • sodelovanje pri pripravi revizijskih poročil,
 • spremljanje izvajanja revizijskih priporočil,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilu direktorja urada.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za javni natečaj št. 1002-76/2023 višji svetovalec v Uradu RS  za nadzor proračuna, Sektor za revizijo načrta za okrevanje in odpornost (št. DM: 8002).

Besedilo in prijavni obrazec