Skoči do osrednje vsebine

Višji svetovalec (št. DM: 5020), v Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov, na Uradu RS za nadzor proračuna | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov, na Uradu RS za nadzor proračuna, na Fajfarjevi 33, 1502 v Ljubljani, v nazivu Višji svetovalec III.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 36. plačni razred, to je 1.815,99 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja)
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj (oziroma 2 leti in 8 mesecev delovnih izkušenj v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti), ,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

 

Želena znanja, sposobnosti in lastnosti:

 • višja raven znanja angleškega jezika
 • vozniški izpit B kategorije.

Delovne naloge

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
 • sodelovanje pri preizkušanju, preiskovanju in vrednotenju podatkov in informacij pri posameznih revizijah
 • sodelovanje pri izdelavi in zbiranju revizijskega gradiva pri posameznih revizijah
 • sodelovanje pri razčiščevalnih sestankih z revidiranci
 • sodelovanje pri pripravi revizijskih poročil in spremljanje izvajanja revizijskih poročil
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog
 • ostale naloge po navodilu direktorja urada

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za javni natečaj št. 1002-23/2024 Višji svetovalec v Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov (št. DM: 5020).

Besedilo in prijavni obrazec