GOV.SI

VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST – VIŠJI FORENZIČNI TEHNIK (šifra DM 72698) v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, Oddelku za daktiloskopijo

objava