Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor | Uprava Republike Slovenije za probacijo (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 1006-19/2021/1
Datum: 15. 4. 2021

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Uprava za probacijo, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega PRIPRAVNIŠKEGA uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC v Ministrstvu za pravosodje, Upravi za probacijo, Probacijski enoti Maribor.