Skoči do osrednje vsebine

SVETOVALEC (šifra DM: 1216) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za varnost in varnostno načrtovanje | Ministrstvo za pravosodje

Rok za prijavo je potekel.

Številka: 1006-16/2021/1
Datum: 21. 4. 2021

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZJU) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
SVETOVALEC (šifra DM: 1216) v Ministrstvu za pravosodje, Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektorju za varnost in varnostno načrtovanje.