Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pedagog v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (4133) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu svetovalec – pedagog v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto svetovalec – pedagog (izhodiščni plačni razred 31 oziroma 1.542,77 eur bruto) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje mladoletniškega  zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: delo v eni izmeni, pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v zakonsko določenem roku),
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v zakonsko določenem roku),
 • znanje uradnega jezika (visoka raven aktivnega obvladanja slovenščine),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

   Delovne naloge

   • pedagoška diagnostika, prognostika in svetovanje;
   • individualno in skupinsko delo z zaprtimi osebami;
   • sodelovanje in izvajanje posebnih oblik strokovnega dela z zaprtimi osebami (alkoholizem, droge, spolni delikti, samomori);
   • mentorstvo;
   • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
   • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
   • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
   • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
   • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

   Prednosti pri izbiri

   Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju dela s posamezniki in skupinami, pri katerem so izvajali delovne terapije, svetovanja, vodili  prostočasne aktivnosti ipd..

   Postopek prijave

   Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – višji referent, št. 110-120/2024« na naslov: Zavoda za prestajanje mladoletniškega  zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, in sicer v roku osmih (8) dni po objavi na enotnem portalu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-ce@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

   Kontaktna oseba za dodatne informacije

   Besedilo in prijavni obrazec