Skoči do osrednje vsebine

Strokovni sodelavec VII/2 v Sektorju za sprejem in oskrbo (DM 198) | Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev.

Izhodiščni plačni razred za delovno mesto socialni delavec VII/2 je 36. plačni razred, katerega vrednost znaša 1.815,99 EUR bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana oziroma v njegovih drugih uradnih prostorih.

 

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • 3 leta delovnih izkušenj,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • osnovno raven znanja tujega jezika.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanje dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

Osnovno raven znanja tujega jezika se dokazuje s certifikatom najmanj raven A2 ali z oceno tujega jezika v okviru srednješolskega ali višješolskega izobraževanja ali drugače.

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta strokovni sodelavec VII/2-II so:

- izvajanje zahtevnih strokovnih nalog na delovnem področju,

- sodelovanje pri izvedbi postopkov, pripravi gradiv, normativnih aktov in vodenje potrebnih evidenc,

- izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- opravljanje razgovorov in svetovanje,

- organizacija in zagotavljanje psihosocialne pomoči,

- priprava analiz, informacij in poročil ter predlaganje ukrepov,

- sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja in usposabljanja,

- pomoč pri uveljavljanju pravic v skladu z veljavno zakonodajo,

- izvajanje skrbništva nad pogodbami ter vodenje, nadzor in skrbništvo nad projekti,

- koordiniranje del in nalog na področju nastanitve in oskrbe,

- zagotavljanje prevozov migrantov,

- druge naloge po navodilu nadrejenega.

Posebnost delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

 

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo št. 100-39/2024 –  strokovni sodelavec VII/2 -II v Sektorju za sprejem in oskrbo (šifra DM 198)« na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem portalu državne uprave GOV.SI (https:/www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/) ter na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.uoim@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec