Skoči do osrednje vsebine

Sekretar v Sektorju za razvoj tehnologije in projektov informatike v zdravstvu (1729) | Ministrstvo za zdravje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu sekretar opravljal v nazivu sekretar.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je 46.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja);
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva;
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
 • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja:

 1. dela s področja informatike;
 2. priprave analiz v javnem sektorju;
 3. vodenja večjih informacijskih projektov v zdravstvu;
 4. priprave javnih naročil ter projektnih in investicijskih dokumentov s področja informatike ali telekomunikacij;
 5. dela na skupnih gradnikih eZdravja ali eUprave;
 6. priprave pravil in navodil za Sistem upravljanja in varovanja informacij (SUVI).

Postopek prijave

Obrazec za prijavo je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj – št. objave: 100-573/2023", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 10 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Kontaktna oseba za dodatne informacije