Skoči do osrednje vsebine

Sekretar v Sektorju za kontrolo mejnikov in ciljev (št. DM: 1014) | Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo premeščen na delovno mesto za nedoločen čas, s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom.

Delo bo opravljal v Uradu RS za okrevanje in odpornost, Sektorju za kontrolo mejnikov in ciljev, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, v nazivu sekretar.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 46. plačni razred, to je 2.688,10 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje na uradniškem delovnem mestu za nedoločen čas v organu državne uprave ali drugem organu, ki je po sporazumu z Vlado RS vstopil v interni trg dela in izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • imenovani v uradniški naziv,
 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.

Delovne naloge

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja urada oziroma notranje organizacijske enote,
 • priprava in usklajevanje strateških dokumentov v zvezi z izvajanjem NOO,
 • usmerjanje organov, vključenih v izvajanje NOO,
 • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
 • priprava poročil za EK, Vlado RS in druge institucije,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje oziroma po nalogu direktorja.

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (Vloga za zaposlitev) v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za interni natečaj št. 1003-33/2023 Sekretar v Sektorju za kontrolo mejnikov in ciljev ".

Besedilo in prijavni obrazec