Skoči do osrednje vsebine

Sekretar (DM 15) | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (Ministrstvo za finance)

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 5 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na Uradu RS za nadzor proračuna, na Fajfarjevi 33, 1502 v Ljubljani, v nazivu Sekretar.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 46. plačni razred, to je 2.688,10 EUR bruto.

Zahteve za prijavo

  • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
  • najmanj 7 let delovnih izkušenj,
  • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv

Delovne naloge

  • pravna pomoč pri opravljanju strokovnih nalog z delovnih področij urada
  • vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte
  • samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
  • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog
  • zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije
  • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje

Prednosti pri izbiri

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu (vloga za zaposlitev) v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave lahko pošljete tudi po pošti z označbo "za javni natečaj št. 1002-81/2023 Sekretar na Uradu RS  za nadzor proračuna (št. DM: 15).