Skoči do osrednje vsebine

Poslovni sekretar V - II (26789) v Sekretariatu, Uradu za organizacijo in kadre, Službi za varnost in zdravje pri delu (DM 26789) | Ministrstvo za notranje zadeve

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 21. Izbran kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Kotnikova ul. 8 A, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
  • najmanj štiri mesece delovnih izkušenj,
  • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

  • koordiniranje poslovnih stikov,
  • vodenje evidenc,
  • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem urejanja besedila na računalniku in računalniške obdelave podatkov (Word, Excel, Power Point), poznavanjem Uredbe o upravnem poslovanju, procesov upravljanja z dokumentarnim gradivom in finančnega poslovanja v javni upravi ter poznavanjem programov Lotus Notes, KADRIS in MFERAC.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-186/2023" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo

Kontaktna oseba za dodatne informacije