Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Uradu RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (DM 2) | Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (Ministrstvo za zdravje)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v višji naziv sekretar.

Izhodiščni plačni razred predmetnega delovnega mesta je 43.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana oz. v njegovih uradnih prostorih.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oziroma magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja);
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti, doktoratom znanosti oziroma zaključenim specialističnim študijem. 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih.

Izbrani kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposliti opraviti osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov.

Delovne naloge

Delovno področje:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja;
 • vodenje projektnih skupin;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami:

 1. z vzpostavljanjem novih poslovnih procesov;
 2. z razvojem storitev v javni upravi;
 3. priprave projektne dokumentacije;
 4. vodenja zahtevnih projektov oz. projektnih skupin.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj – št. objave: 100-97/2024", na naslov: Ministrstvo za zdravje, Kadrovska služba, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.  

Kontaktna oseba za dodatne informacije