Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Službi za finančne zadeve (šifra DM 303) | Agencija Republike Slovenije za okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 43. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 2.389,72 evra bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidat/ka, ki se bo prijavil/a na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. specialistično izobraževanje po visokošolski izobrazbi (prejšnje) /specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj;
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • znanje uradnega jezika;
 • ne sme biti pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Delovne naloge:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja;
 • sodelovanje pri svetovanju predstojniku, vodjem služb in sektorjem pri pripravi predloga in kasneje realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega porabnika;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • vodenje projektnih skupin;
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbir bodo imeli kandidati/ke z dobrim poznavanjem finančnega dela programa MFERAC (urejanje NRP, priprava likvidnostnega plana, priprava poročil ter analiz finančnega poslovanja in podobno), vodenje finančnega dela EU projektov ter dobro poznavanje zakonodaje s področja javnih financ.

Postopek prijave

Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj  delovnega mesta PODSEKRETAR (m/ž), šifra DM 303, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pod zaporedno številko »10033-14/2024« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna do vključno torka, 20. 2. 2024 in začne teči dan po objavi prostega delovnega mesta. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.arso@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec