Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar (m/ž), šifra DM 258, v Direktoratu za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo, Sektorju za storitve zaupanja | Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o neuspešno zaključenem javnem natečaju

Opis delovnega mesta

Podsekretar (m/ž), šifra DM 258, v Direktoratu za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo, Sektorju za storitve zaupanja

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pod posebnim pogojem, to je uspešno zaključeni šestmesečni poskusni dobi.  

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. specialistično izobraževanje po visokošolski izobrazbi (prejšnje) / specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) oz. magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja);
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • znanje uradnega jezika,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta:

 • upravljanje sistemov Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST,
 • upravljanje centralnih gradnikov za avtentikacijo in e-podpis,
 • sistemska administracija sistemov Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST,
 • priprava tehničnih specifikacij za javna naročila in delo v komisijah za javno naročanje,
 • sodelovanje v projektih in skupinah EU,
 • opravljanje nalog po navodilu vodje.

Prednosti pri izbiri

Na navedenem delovnem mestu bo izbrani kandidat opravljal zgoraj navedene delovne naloge, pri čemer bo poudarek na razvoju in vzdrževanju informacijskih rešitev, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Izvajanje delovnih nalog zahteva zanesljivost, doslednost, predanost in vztrajnost ter pripravljenost na delo v skupini. Delo je dinamično in ponuja številne strokovne izzive ter omogoča pridobivanje novih znanj tako s tehničnega kot z organizacijskega vidika.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področjih:

 • razvoja sistemskih rešitev,
 • programiranja oz. izvajanja sistemske administracije.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj  delovnega mesta PODSEKRETAR (m/ž), šifra DM 258, v Direktoratu za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo, Sektorju za storitve zaupanja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, pod zap. številko »110-27/2024-3150« na naslov Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Prijava je možna v roku 15 dni od dneva objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mdp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.