Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar (24840) v Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektorju za registracijo prebivalstva in javne listine (DM 24840) | Ministrstvo za notranje zadeve

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 43. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Litostrojska c. 54, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih ministrstva.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka),
 • znanje uradnega jezika,
 • osnovno raven znanja angleškega jezika
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dajanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva,
 • vodenje projektnih skupin,
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
 • vodenje in odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji in vodenje upravnih zadev na drugi stopnji.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s pravnimi znanji in poznavanjem področja osebnih podatkov ter s tehničnimi znanji, ki se nanašajo na poznavanje delovanja informacijskih sistemov oziroma registrov in evidenc z osebnimi podatki.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "za javni natečaj – podsekretar, št. 1100-230/2023" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 8 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo

Kontaktna oseba za dodatne informacije