Skoči do osrednje vsebine

Okoljski inženir III v Sektorju za vzdrževanje in razvoj merilnih mrež, Uradu za okoljska merjenja (šifra DM 7308) | Agencija Republike Slovenije za okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom.

Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a na območju celotne Slovenije in v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 32. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 1.552,31 evra bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidat/ka, ki se bo prijavil/a na prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednja pogoja:

  • končano visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
  • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Delovne naloge

Delovne naloge:

  • opravljanje del s strokovnega področja;
  • dajanje mnenj in izdelovanje analiz iz strokovnega področja;
  • sodelovanje v razvojnih nalogah in projektih s strokovnega področja.

Prednosti pri izbiri

Delo je terensko in se izvaja na področju celotne Slovenije. Delo vključuje vzdrževanje meteoroloških merilnih sistemov na slovenskih letališčih ter pripravljenost na delov izven rednega delovnega časa. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z znanjem in izkušnjami na področju okoljskih meritev, poznavanjem merilne opreme za izvajanje meritev, rokovanjem z orodji za vzdrževanje merilne opreme in merilnih mest kot celote. Od kandidatov se pričakuje sposobnost dela v skupini (timsko delo) ter vozniški izpit B kategorije.

Postopek prijave

Kandidat/ka vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta okoljski inženir III (m/ž), šifra DM 7308, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, pod zaporedno št.10033-64/2023-MIG« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Prijava je možna do vključno ponedeljka, 11. 12. 2023 in začne teči dan po objavi prostega delovnega mesta. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.arso@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije