Skoči do osrednje vsebine

Kuharski pomočnik II (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, Službi za splošne zadeve, Oddelek za prehrano in protokolarne storitve (šifra DM 100478) | Ministrstvo za obrambo

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 3 –mesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 14. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 766,27 evra bruto.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končano osnovnošolsko izobraževanje višje stopnje/ osnovnošolska izobrazba;
  • brez delovnih izkušenj,
  • dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »interno«,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

  • nudenje pomoči pri enostavnem pripravljanju vseh živil, kuhanju in delitvi hrane,
  • vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in prostorih, kjer se streže.

Prednosti pri izbiri

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi obveznega priloženega obrazca »Vloga za zaposlitev«, na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in drugih dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. V kolikor izbran kandidat strokovne usposobljenosti z dokumentarnim gradivom nima opravljenega, ga na opravo preizkusa napoti delodajalec.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki obvezno na priloženem obrazcu »VLOGA ZA ZAPOSLITEV«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo na prosto delovno mesto kuharski pomočnik II, št. zadeve 110-301/2023, na naslov Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave  (https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/) in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, torej do vključno 8. 12. 2023. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec