Skoči do osrednje vsebine

Kuhar na delovnem mestu inštruktor (UIKS) V v kuhinji v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana (6090) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem postopku

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto inštruktor (UIKS) V v kuhinji za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored), pooblaščena uradna oseba, dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;

- znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine);

- najmanj 2 leti delovnih izkušenj.

Delovne naloge

  • opravljanje zahtevnejših kuharskih del,
  • vodenje evidenc o uporabljenih živilih in surovinah, higienskem minimumu in zdravstvenih pregledih,
  • kontrola neoporečnosti sprejetih artiklov,
  • izvajanje varnostnih ukrepov pri delitvi hrane,
  • opravljanje dela na področju na katerega je razporejen,
  • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela,
  • uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in vodenje pri delu,
  • organiziranje delovnih nalog za zaprte osebe in vodenje skupin zaprtih oseb,
  • izvajanje individualnih in skupinskih programov dela za zaprte osebe.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javna objava – Inštruktor (UIKS) V v kuhinji, 110-130/2023« na naslov: Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi na enotnem portalu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-lj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije