Skoči do osrednje vsebine

Kuhar IV v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana (6249) | Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ministrstvo za pravosodje)

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem postopku

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto kuhar IV za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, oziroma na celotnem območju delovanja zavoda.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- srednje poklicno izobraževanje/ srednja poklicna izobrazba;

- znanje uradnega jezika (srednja raven aktivnega znanja slovenščine);

- najmanj 4 mesece delovnih izkušenj.

Delovne naloge

  • pripravljanje in postrežba hrane,
  • sodelovanje pri sestavi jedilnika,
  • vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji,
  • uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in vodenje pri delu,
  • izvajanje drugih nalog enake ali podobne zahtevnosti s širšega področja dela.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javna objava – kuhar IV, 110-131/2023« na naslov: Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi na enotnem portalu državne uprave: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ oziroma na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: zpkz-lj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec