Skoči do osrednje vsebine

Interni poziv za napotitev nacionalnih strokovnjakov na mesta v Evropski komisiji – oktober 2022 – rok za prijave 25. 11. 2022 | Ministrstvo za zunanje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 8. in 10. člena Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije objavljamo interni poziv za napotitev nacionalnih strokovnjakov v različne generalne direktorate Evropske komisije.

Kandidate prosimo, da pred prijavo natančno preverijo zahtevane pogoje o posameznem razpisanem mestu, kot jih navaja Evropska komisija (podrobnosti o razpisanih sekundiranih mestih so priložene).  Iz posameznih priponk so razvidni tudi mesto opravljanja nalog in predvideno trajanje časa napotitve. Iz opisa posameznega delovnega mesta je tudi razvidno, ali je delovno mesto sofinancirano ali pa mora napotitev v celoti  plačati država oz. organ, ki napotuje.

Kandidati morajo svoji prijavi (vlogi)  priložiti:

 • osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za komuniciranje z izbirno komisijo;
 • datum rojstva;
 • izjavo o državljanstvu Republike Slovenije;
 • dokazila o izobrazbi in znanju tujih jezikov;
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;
 • izjavo, da ob morebitnih prejšnjih napotitvah v misijo ali mednarodno organizacijo ni bil razrešen dolžnosti ali opravljanja nalog iz krivdnih razlogov;
 • izjavo, da za preverjanje pogojev za napotitev dovoljuje organu pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz uradnih evidenc;
 • soglasje predstojnika organa, če je kandidat kot javni uslužbenec zaposlen v javnem sektorju ali če je kandidat državni odvetnik; soglasje se mora nanašati na konkretno delovno mesto (ime generalnega direktorata, enoto in delovno mesto), na katerega se kandidat prijavlja (prilagamo vzorec soglasja);
 • mnenje predstojnika organa, če je kandidat sodnik ali državni tožilec;
 • izpolnjen elektronski CV obrazec, ki je objavljen na http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae; v obrazcu je treba navesti ime generalnega direktorata, enoto in natančen naziv mesta, na katerega se kandidat prijavlja.

Kandidati prijave pošljejo na e-naslov napotitve.mzz@gov.si, ki je tudi kontaktni naslov za morebitna dodatna vprašanja.

Notranji rok za prijave je 18. november 2022.

Veljavne so le prijave, ki bodo poslane na zgoraj navedeni elektronski naslov.  Prijave bodo obravnavane in na Evropsko komisijo posredovane v skladu z Zakonom o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. Kandidati bodo o odločitvi izbirne komisije obveščeni najpozneje v petih delovnih dneh po opravljeni izbiri.

Delovna mesta