Skoči do osrednje vsebine

Finančni kontrolor višji svetovalec v Sektorju za obravnavo in priglasitev davčno nevtralnih transakcij - 2 prosti delovni mesti (DM 2011) | Posebni finančni urad (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC (šifra 2011) v Sektorju za obravnavo priglasitev davčno nevtralnih transakcij - 2 prosti delovni mesti

Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu finančni kontrolor višji svetovalec III, II, I.

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 38. plačni razred, to je 2.030,17 EUR bruto.

Izbran kandidat bo premeščen na delovno mesto za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Zahteve za prijavo

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, na uradniškem delovnem mestu v organih državne uprave ali drugih organih, ki so po sporazumu z Vlado RS vstopili v interni trg dela.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • 4 leta delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe.

Posebni pogoji in dodatna znanja:

 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje,
 • preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga - opravi se lahko v 6 mesecih po premestitvi na delovno mesto,
 • strokovni izpit po Zakonu o finančni upravi:
 • splošni strokovni izpit za opravljanje nalog finančne uprave – opravi se lahko v 6 mesecih po premestitvi na delovno mesto ter
 • strokovni izpit za finančni nadzor I. stopnje – opravi se lahko v 1 letu po premestitvi na delovno mesto.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Delovne naloge

Konkretne naloge:

 • kontrola obračunov DDPO

Opis nalog iz sistemizacije:

 • dostop in uporaba programskih orodij za odkrivanje rizičnih davčnih zavezancev,
 • spremljanje in obravnava rizičnih skupin zavezancev,
 • kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti ter ukrepanje ob neobračunanem oz. nepravilno obračunanem davku,
 • vodenje posebnega ugotovitvenega postopka za določitev davčne osnove in odmere davkov in drugih obveznosti,
 • vodenje najzahtevnejših postopkov v zvezi z zahtevki za vračilo davkov na podlagi obračunov davka,
 • sodelovanje in svetovanje pri najzahtevnejših postopkih kontrole oziroma nadzora in odmere davkov,
 • zbiranje in urejanje podatkov za oblikovanje najzahtevnejših gradiv za izvajanje postopkov dela kontrole,
 • priprava najzahtevnejših analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih in davčnih postopkov na I. stopnji po pooblastilu,
 • priprava in knjiženje knjigovodskih dogodkov,
 • usklajevanje podatkov z davčnimi zavezanci,
 • razkritja,
 • samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
 • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Kandidat, v roku 8 dni po objavi, vloži prijavo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov Finančna uprava RS, Posebni finančni urad, Gospodinjska ulica 8, 1001 Ljubljana  ali na pfu.fu@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI -  Delovna mesta | GOV.SI.

Kontaktna oseba za dodatne informacije