Skoči do osrednje vsebine

Eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za pravosodje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) razpisuje:

  • eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

KANDIDACIJSKI POGOJI:

Za kandidatko ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (v nadaljevanju: Splošno sodišče) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovne sodnice ali vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnico ali sodnika ustavnega sodišča.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski jezik).

V skladu z jezikovnimi pravili Splošnega sodišča se sodnice in sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku, zato ima prednost kandidatka ali kandidat z znanjem francoskega jezika.

V skladu z Uvodno izjavo (11) Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422 je pomembno zagotoviti, da bosta na Splošnem sodišču uravnoteženo zastopana oba spola.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana z obveznim pripisom: »Za razpis št. 110-3/2020«.

Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu ter seznam objavljenih del.

Življenjepis in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba priložiti v slovenskem in francoskem ali angleškem jeziku, pri čemer je potrebno življenjepis posredovati na elektronski naslov ministrstva (gp.mp@gov.si) v elektronski Word obliki.

Rok za prijavo na razpis teče od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS. To obvestilo ne velja kot uradna objava razpisa in je le informativne narave.

Iskalnik