Skoči do osrednje vsebine

Dokumentalist VI - PRIPRAVNIK v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Glavni pisarni

Rok za prijavo je potekel.

Številka:             1100-65/2019/1

Datum:              17. 9. 2019

Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljubljana,

objavlja pripravniško strokovno-tehnično delovno mesto (zaposlitev za določen čas 6 mesecev)

DOKUMENTALIST VI (DM 944) v Ministrstvu za pravosodje, Sekretariatu, Glavni pisarni

Iskalnik