Skoči do osrednje vsebine

Čistilka I (73743) v Policijski upravi Novo mesto, Policijski postaji za izravnalne ukrepe Novo mesto (DM 73743) | Policija (Ministrstvo za notranje zadeve)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 12. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto, Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Posebnosti delovnega mesta: neenakomerni delovni čas (razpored).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe,
 • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka),
 • da so bili varnostno preverjeni v obsegu in na način, kot je določen v Zakonu o organiziranosti in delu v Policiji, in da zanje ne obstaja varnostni zadržek (navedeno se izvede v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • vzdrževanje čistoče in urejenosti delovnih in pomožnih prostorov,
 • javljanje okvar in opozarjanje na potrebna vzdrževalna dela pri opremi in v prostorih,
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni,
 • čiščenje prostorov, notranje opreme in delovnih sredstev,
 • čiščenje in urejanje sedeža organa.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO čistilka I, št. 1100-76/2024" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 14 dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije