Skoči do osrednje vsebine

Administrator V v Službi za splošne zadeve, Oddelku za splošne zadeve, Glavni pisarni - 2 prosti delovni mesti (DM 2082) | Finančni urad Ljubljana (Finančna uprava Republike Slovenije / Ministrstvo za finance)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

ADMINISTRATOR V (šifra 2082) v Glavni pisarni – 2 prosti delovni mesti

Osnovni plačni razred delovnega mesta je 21. plačni razred, to je 1.008,36 EUR bruto.  

Poskusno delo: 3 mesece

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni čas.

Zahteve za prijavo

 Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/ srednja splošna izobrazba.

Delovne naloge

Kratek opis nalog:

  • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
  • administriranje baz podatkov,
  • opravljanje zahtevnejših administrativnih del,
  • sodelovanje pri izvajanju enostavnejših opravil,
  • opravljanje organizacijsko tehničnih nalog,
  • vodenje evidence z delovnega področja,
  • opravljanje drugih nalog in dejanj, določenih z zakonom ali drugimi predpisi ter opravil, ki jih odredi nadrejeni.

Postopek prijave

Prijavo pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delo opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijave se pošljejo na naslov: Finančna uprava RS, FU Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ali na lj.fu@gov.si.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec