Skoči do osrednje vsebine

Administrator V (21819) v Sekretariatu, Službi za upravno poslovanje, Glavni pisarni (DM 21819) | Ministrstvo za notranje zadeve

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih organa.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
  • opravljeno osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov (kandidat ga lahko opravi v okviru izbirnega postopka).

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so naslednje:

  • sprejemanje, odpiranje, evidentiranje in odprema pošte v fizični in elektronski obliki,
  • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja v fizični in elektronski obliki: (razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva, urejanje dokumentarnega gradiva, vodenje tekoče zbirke),
  • vodenje seznamov in predlogov,
  • administriranje baz podatkov.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z relevantnimi izkušnjami in s poznavanjem dela v glavni pisarni.

Postopek prijave

Kandidati pošljejo prijavo preko spletne strani https://kadri.mnz.gov.si/delovna-mesta/ ali v pisni obliki na priloženem obrazcu "Vloga za zaposlitev", v zaprti ovojnici, na naslov MNZ RS, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, z označbo "JO št. 1100-99/2024" na spodnji levi oz. zadnji strani ovojnice, in sicer v 3 delovnih dneh po objavi na spletnem mestu državne uprave GOV.SI in spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Povezava na elektronsko prijavo.

Kontaktna oseba za dodatne informacije