Skoči do osrednje vsebine

Plazeča ludvigija (lat. Ludwigia peploides)

1 / 2
Plazeča ludvigija | Avtor Zavod Symbiosis

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

V Sloveniji se ne pojavlja.

Zakonodaja

Iskalnik