Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Objekt Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Začasno napajanje 125 V DC za zbiralko MD2 v času izklopa DC101PNLK301

Nuklearna elektrarna Krško

14. 10. 2022

1

Zagotovitev začasnega enosmernega napajanja DC101PNLK301 za neprekinjeno napajanje MD2 zbiralke.

Blokiranje FCV6884 v odprto pozicijo zaradi izklopa 125VDC proge B v času izklopa zbiralke DC101PNLJ301

Nuklearna elektrarna Krško

14. 10. 2022

1

Omogočiti prepihovanje prostorov kontrolne točke v času izklopa 125VDC proge B.

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 in MCCD111 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ301 ter izklopa LD21

Nuklearna elektrarna Krško

14. 10. 2022

1

Zagotoviti napajanje porabnikom zbiralke DC301 v času testiranja baterije 1B (DC100BATJ301).

Nekonsistentnost v USAR in TS v rezervoarju sistema alternativnega varnostnega vbrizgavanja

Nuklearna elektrarna Krško

13. 10. 2022

2

Ugotavlja se nekonsistentnost v vsebini Končnega varnostnega poročila (USAR) ter Tehničnih specifikacijah razširjenih projektnih osnov (DECTS) glede poimenovanja oz. zapisa, ki se navezuje na rezervoar sistema alternativnega varnostnega vbrizgavanja.

Sprememba "Inconsistency in USAR and DECTS related to ASI tank abbreviation and description" uvaja preimenovanje imena rezervoarja ABWT (Alternative Borated Water Tank) v ASIT (Alternative Safety Injection Tank).

Vgradnja sistema Live Loading na ventil HD-LCV5126

Nuklearna elektrarna Krško

10. 10. 2022

1

Zvišati zanesljivost tesnjenja vretena ventila HD-LCV5126.

Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe v času izklopa MCCD112, MD1

Nuklearna elektrarna Krško

07. 10. 2022

1

Zagotovitev začasnega napajanja polarnega dvigala v času izklopa MD1 zbriralke in MCCD112.

Začasno napajanje omare LS100PNLK01A in LS100PNLK03B (razsvetljava CB-107) v času izklopa MD1

Nuklearna elektrarna Krško

07. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje razsvetljavi v kontrolni zgradbi el. 107 v času izklopa MD1.

Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice v času izklopa MCCD122, MD1

Nuklearna elektrarna Krško

07. 10. 2022

1

Omogočiti konstantno pranje kontaminiranih oblačil v času izklopa MCCD122, MD1, LD11, LD12.

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101 iz MCCD211 v času menjave, praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101 ter izklopa MD1

Nuklearna elektrarna Krško

06. 10. 2022

1

Zagotoviti napajanje porabnikom enosmernega toka z zbiralke DC101 v času testiranja baterije 1A (DC100BATJ101).

Začasno napajanje AB osebnega dvigala v času izklopa MCCD124 in MD1

Nuklearna elektrarna Krško

06. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje osebnega dvigala pomožne zgradbe (AB) zaradi visoke frekvence njegove uporabe v remontu 2022.

Začasno napajanje razsvetljave RB 100 v času izklopa MCCD112, MD1

Nuklearna elektrarna Krško

06. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe (RB 100) v času izklopa zbiralke MCCD112 in MD1.

Začasno napajanje razsvetljave RB 107 v času izklopa MCCD124, MD1

Nuklearna elektrarna Krško

06. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe (RB 107) v času izklopa zbiralke MCCD124 in MD1.

Začasno napajanje razsvetljave RB 115 v času izklopa MCCD124, MD1

Nuklearna elektrarna Krško

06. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe (RB 115) v času izklopa zbiralke MCCD124 in MD1.

Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01A) iz proge B

Nuklearna elektrarna Krško

06. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje ventilacije VA441FAN01A v času izklopa MCCD123.

Preimenovanje 110kV daljnovodnih polj v USAR-ju na podlagi izvedenih sprememb v ELES omrežju

Nuklearna elektrarna Krško

05. 10. 2022

2

ELES je 2021 vzankal razdelilno transformatorsko postajo RTP Dobruška vas v daljnovod DV 110 kV Krško-Dobruška vas in daljnovod DV 110 kV Dobruška vas-Hudo. Daljnovod DV 110 kV Krško-Hudo 2 se je preimenoval v DV 110 kV Krško-Hudo. Posledično se je v RTP 400/110 kV Krško 110 kV daljnovodno polje EA16 preimenovalo iz Hudo 2 v Hudo. Zaradi omenjenih sprememb se spreminja in poenoti izrazoslovje v pripadajočem poglavju končnega varnostnega poročila.

Začasno napajanje telefonske centrale v času izklopa MCC212 in L21

Nuklearna elektrarna Krško

03. 10. 2022

1

Zagotoviti začasno napajanje telefonske centrale elektrarne v času izklopa zbiralke L21 in MCC212.

Začasno napajanje za sludge lancing

Nuklearna elektrarna Krško

02. 10. 2022

1

Zagotovitev začasnega napajanja za remontno aktivnost čiščenja uparjalnikov.

Začasno napajanje tipke za RB vrata

Nuklearna elektrarna Krško

02. 10. 2022

1

Omogočiti lokalno odpiranje vrat v reaktorsko zgradbo (RB) med remontom 2022.

Začasno napajanje gradbišča za zamenjavo visokotlačne turbine

Nuklearna elektrarna Krško

01. 10. 2022

1

Zagotovitev napajanja gradbišča v turbinski zgradbi.

Začasna povezava med 1A progo A in B v AB

Nuklearna elektrarna Krško

30. 09. 2022

1

Preprečiti izgubo zraka za vse porabnike posamezne proge sistema zraka za instrumentacijo (IA).