Skoči do osrednje vsebine

Dvostranski odnosi in mednarodne organizacije OZN s sedežem v Rimu

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Temeljno poslanstvo veleposlaništva v Rimu je poglobitev dobrih sosedskih odnosov med Slovenijo in Italijo, ki sta razvili visoko raven medsebojnega sodelovanja na številnih področjih. Vsestransko sodelovanje se kaže v rednem političnem dialogu, tako v bilateralnem kot v multilateralnem okviru (EU, NATO, OZN in druge organizacije). Italija se uvršča med najpomembnejše slovenske gospodarske partnerice, razvejeno sodelovanje v kulturi, izobraževanju in znanosti pa se vsako leto poglablja. Pomemben vezni člen v odnosih med državama sta slovenska manjšina v Italiji in italijanska narodna skupnost v Sloveniji. Veleposlaništvo je prav tako akreditirano pri dveh mednarodnih organizacijah iz sistema Združenih narodov s sedežem v Rimu.

Delovanje v okviru mednarodnih organizacij OZN s sedežem v Rimu

Veleposlaništvo je akreditirano pri dveh mednarodnih organizacijah iz sistema Združenih narodov s sedežem v Rimu:

FAO

FAO deluje kot nevtralna institucija v okviru OZN za odpravljanje lakote v svetu. Njen namen je z različnimi ukrepi in metodami pospeševati razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva predvsem v nerazvitih državah. Aktivnosti FAO obsegajo štiri področja:

  1. pretok informacij preko lastne mreže strokovnjakov;
  2. izdelava študij kot pomoč pri razvoju kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter svetovanje pri planiranju in ukrepih nacionalnih kmetijskih politik;
  3. stičišče za organiziranje mednarodnih strokovnih srečanj;
  4. upravljanje in razporejanje finančnih sredstev razvitih držav in bank v razvojne projekte prehrane, kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Najvišji organ odločanja je Konferenca držav članic FAO. Sestaja se na dve leti, sprejema poročila o preteklem delu, program dela za naslednji dve leti in dveletni proračun ter izvoli generalnega direktorja FAO. Slovenija je članica Konference FAO od 8. novembra 1993.

WFP

Poslanstvo WFP je zadostiti svetovne potrebe po hrani, spodbujati gospodarski razvoj in dosegati socialno ravnotežje v nerazvitih državah. Pomoči WFP so najpogosteje deležne žrtve naravnih nesreč, razseljeni ljudje, prebivalstvo, ki trpi za lakoto ter ženske, kot žrtve nasilja. Pri aktivnostih v boju proti globalnim problemom lakote in revščine sodeluje WFP z vladami posamezni držav, s komplementarnim sistemom v okviru OZN, s podjetji in z nevladnimi organizacijami. WFP vodi Izvršilni odbor, ki se običajno sestaja štirikrat letno. Sestavlja ga 36 držav članic, med njimi tudi Slovenija.

Možnosti za sodelovanje slovenskih podjetij v razpisih WFP

Za slovenska podjetja je koristen vir informacij brošura WFP “Doing Business with the United Nations World Food Programme (Food, Goods and Services)”, ki vsebuje informacije glede načina ponudbe prehrambnih izdelkov, blaga in storitev organizaciji WFP (prehrambni in blagovno-storitveni veji). Pojasnjuje tudi, kaj WFP kupuje, kako izbira dobavitelje in kaj od njih pričakuje. Brošura in dodatne informacije so dostopne na spletni strani WFP o sodelovanju s podjetji.

Slovenska skupnost v Italiji

Slovenci so v Italijanski republiki avtohtona narodna skupnost. Živijo v treh pokrajinah Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine: na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Več o Slovencih v Italijanski republiki si lahko preberete v spodnjih temah.

  • Slovenci v Italiji

    Slovenci so v Italijanski republiki avtohtona narodna skupnost. V italijanskem pravu so opredeljeni kot jezikovna manjšina. Živijo v treh (geografskih) pokrajinah Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine: na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 80.000 ljudi. Dežela Furlanija Julijska krajina, ena od dvajsetih italijanskih dežel, uživa poseben status in avtonomijo, s tem pa so povezana tudi finančna sredstva, prav zaradi prisotnosti slovenske jezikovne manjšine na njenem ozemlju.

  • Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

    Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za študij v Republiki Sloveniji.