Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Cilj projekta je razvoj zmogljivosti na področju upravljanja patrulj in s tem boljše odzivanje policijskih patrulj na potrebe ljudi, reševanje življenj, preprečevanje in odkrivanje kriminala in druge varnostne dogodke. To bo doseženo z nadaljnjo krepitvijo usposobljenosti policijskih uprav Srbije za sistem upravljanja patrulj in s povečevanjem zanesljivosti delovanja IKT sistema upravljanja patrulj, v skladu s standardi, ki veljajo v EU, in ki omogočajo upravljanje patrulj splošne, mejne in prometne policije.
Program usposabljanja bo pomagal splošni, mejni in prometni policiji Srbije, da povečajo znanje upravljanja patrulj, upravljanja sprememb na tem področju in povečajo vključenost organizacijskih enot in ustrezno uporabo IKT sistema za upravljanje patrulj. V ta namen bo izvedenih šest dvodnevnih delavnic, sedem terenskih obiskov in svetovanje po telefonu. Iz vrst predstavnikov srbske policije, ki so sodelovali pri razvoju sistema za upravljanje patrulj, je bila oblikovana in usposobljena skupina sedmih inštruktorjev in hkrati »ambasadorjev« razvoja zmogljivosti na področju upravljanja patrulj, ki bodo skupaj s slovenskimi strokovnjaki skrbeli za prenos znanja in pravilno implementacijo sistema.

Od aprila do avgusta 2023 je bilo v sodelovanju s pripadniki enot MUP Srbija opravljeno spremljanje delovanja IKT rešitev za upravljanje patrulj in izvajanje IKT intervencij in prilagoditev IKT opreme v organizacijskih enotah MUP Srbija.
Izpeljane so bile administrativne priprave slovenske strani na izvajanje projekta, angažiranje strokovnjakov, dogovor o ciljih projekta in briefing za slovenske strokovnjake na področju zagotavljanja enakosti spolov pri izvajanju projekta. Na sestankih prek video klicev je bilo pripravljenih šest delavnic za vključitve policijskih postaj mejne, splošne in prometne policije v sistem upravljanja patrulj. Dejavnosti je slovenska ekipa spremljala na šestih terenskih obiskih v Srbiji in prek rednih sestankov s srbskimi inštruktorji. Maja sta bila izvedena dva sestanka z inštruktorji in ambasadorji sistema za upravljanje patrulj na temo predlagane časovnice izvajanja vseh aktivnosti in programa komplementarnih samostojnih aktivnosti; prvi prek Zooma, drugi pa v živo v Beograd. Julija je bil izveden še sestanek v Vranju glede dogovora o organizaciji dela v srbsko-slovenskem timu in skupni uskladitvi časovnice projektnih aktivnosti. Ker je bilo takrat ugotovljeno, da novo vodstvo MUP Srbije ne kaže zadostne zainteresiranosti za partnersko sodelovanje s Slovenijo na tem področju, časovnica, kljub opozorilom o možni zaustavitvi projekta, ni bila usklajena. Po posredovanju slovenskega veleposlaništva v Beogradu je srbska stran izrazila željo, da se s projektom nadaljuje, zato je takrat steklo preverjanje možnosti za nadaljevanje sodelovanja v okviru projekta z definiranjem nove časovnice in aktivnosti za leto 2024.

Projekt je trenutno v fazi reprogramiranja.