Skoči do osrednje vsebine

Krepitev učinkovitosti odziva NVO v sodelovanju z zasebnim sektorjem na področju mednarodne humanitarne pomoči

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Ozaveščanje javnosti o tematiki | Avtor: Slovenska karitas

Slovenska Karitas je bila na javnem razpisu izbrana za strateškega partnerja na področju mednarodne humanitarne pomoči (MHP) za obdobje treh let s partnerjem SLOGA – platforma NVO za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Krize po svetu se množijo. Zmogljivosti slovenskih NVO so v luči standardov EU na področju MHP majhne, da bi lahko pridobivale več sredstev za ta namen. Cilj projekta je bil okrepiti zmogljivosti vsaj 6 NVO, da bodo lahko izvajale več in bolj učinkovito MHP s pomočjo novih znanj, s povezovanjem z zasebnim sektorjem in mednarodnimi NVO ter zagovorništvom in sooblikovanjem političnih procesov na področju MHP, še posebej v času slovenskega predsedovanja EU.

Cilj je bil dosežen z aktivnostmi mreženja z deležniki in deležnicami na področju MHP, z dogodki informiranja in povezovanja NVO z zasebnim sektorjem, tudi v primeru nesreč; z usposabljanji za NVO o standardih na področju MHP, pripravi odzivov in EU programih za financiranje MHP, z e-novicami, strokovnimi publikacijami in spletnimi dogodki; z info koordinacijsko točko na SLOGI za odziv na nesreče; s krepitvijo stališč slovenskih NVO glede MHP, tudi v mednarodnih pobudah in organizacijo srečanj z odločevalci v Sloveniji.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU je bil poudarek na pripravi zagovorniških prispevkov na prioritetne teme MHP ob sodelovanju EU NVO in predstavitvi skupnih stališč na agendi, organizaciji zagovorniških dogodkov ter ozaveščanju javnosti. Skupaj je bilo v projektu izvedenih 19 dogodkov, 11 usposabljanj, pripravljenih 7 stališč in 3 tematske publikacije.