Skoči do osrednje vsebine

Krepitev mobilizacije domačih javnofinančnih prihodkov za trajnostni razvoj (MDJP)

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Mehanizmi mobilizacije domačih sredstev za trajnostni razvoj krepijo samostojnost držav in zmanjšujejo njihove odvisnosti od mednarodnih (pogosto negotovih ali periodičnih) virov sredstev za razvoj. Koncept mobilizacije domačih javnofinančnih prihodkov (MDJP) v razvojnih politikah partnerskih držav še ni povsem zaživel. Zahteva veliko medresorskega usklajevanja in poznavanje pomena skladnosti politik za trajnostni razvoj.   

Projekt skozi izobraževanja, izmenjavo izkušenj in s povezovanjem prispeva k izboljšanju razumevanja načinov za krepitev mobilizacije javnofinančnih prihodkov pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Predvidena je izvedba izobraževalnih aktivnosti ter priprava in izid projektnega zbornika. Stroške udeležbe do 40 udeležencev in udeleženk iz partnerskih držav krije Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, stroške udeležbe do 50 udeležencev in udeleženk iz drugih držav JV Evrope pa nizozemsko Ministrstvo za finance. Projekt je namenjen javnim uslužbencem in uslužbenkam, ki so v svojih državah odgovorni za trajnostni razvoj, kot na primer snovalci in snovalke davčnih, proračunskih, socialnih in okoljskih politik.   

Projekt se osredotoča na splošne izzive v partnerskih državah, bolj podrobno pa naslavlja pomembnost kvalitetnih podatkov in analiz ter potrebe po »zelenih« davčnih reformah in snovanju politik, ki zahtevajo intenzivno medresorsko usklajevanje.                   

Skozi projektne aktivnosti se oblikuje neformalna mreža strokovnjakov na področju MDJP, ki omogoča izmenjavo izkušenj med njimi. Del tega bo zbornik s povzetkom razprav, študijami primerov in vrednotenji trendov, o katerih bodo udeleženci in udeleženke razpravljali na delavnicah in konferenci. Zbornik bo trajen doprinos k snovanju načrtov za pospešitev MDJP v partnerskih državah. V okviru projekta je potekalo tudi letno srečanje mreže learn4dev v Ljubljani.   

V prvih štirih poročevalskih obdobjih je bilo izvedeno eno izobraževanje, na katerem je bilo vključenih 17 udeležencev na področju izboljšanja razumevanja načinov za krepitev mobilizacije javnofinančnih prihodkov pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Mreža strokovnjakov na področju MDJP je bila delno vzpostavljena, saj je rezultat povezan tudi z izvedbo delavnice marca 2024 in izidom zbornika konec leta 2024. Priprava zbornika je stekla po izvedbi prve delavnice (Needs for Quality Data Analysis in DRM) in se nadaljuje po konferenci (Challenges in Improving Domestic Revenue Mobilization for Sustainable Development). Letno srečanje mreže Learn4Dev, ki je na CEF-u potekalo oktobra 2023, je preko aktivnih metod dela omogočalo udeležencem seznanjanje s pomenom preoblikovanja javnih inštitucij v učeče organizacije na njihovo boljše funkcioniranje in jim nudilo številne možnosti za krepitev medsebojnega sodelovanja.  Novembra 2023 so na CEF-u potekale konzultacije za delavnico Green Transition within Domestic Revenue Mobilization.

Poleg tega sta v okviru projekta bili izvedeni tudi dve aktivnosti vezani na zagotavljanje vidnosti projekta.