Skoči do osrednje vsebine

Krepitev družbene odpornosti v boju proti tujim dezinformacijam v šestih državah Zahodnega Balkana

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Na fotografiji, ki je nastala na Bledu, je 15 udeležencev razprave na temo dezinformacij, od tega 7 žensk in 8 moških

Udeleženci raprave o dezinformacijah ob robu Blejskega strateškega foruma | Avtor: CEP - Center za evropsko prihodnost

Cilj projekta je povezati predstavnike treh sektorjev: civilne družbe, medijev in vlad vseh šestih držav ZB (Albanija, BiH, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija) ter jim nuditi strokovno in tehnično podporo za lažje oblikovanje nacionalnih strategij in za lažjo vzpostavitev nacionalnih sistemov v boju proti tujim dezinformacijam.

Projekt celostno naslavlja kompleksen problem dezinformacij, ki prihajajo iz zunanjega okolja z namenom spodkopavanja demokratičnih procesov v državah ZB ter polarizacije družbe z večanjem skepticizma do evroatlantske prihodnosti. Zato je nujno regionalno povezovanje ter notranje sodelovanje med predstavniki vlade, civilne družbe in medijev v vseh šestih državah ZB. Te namreč prepogosto delujejo ločeno ena od druge in so posledično manj uspešne, kljub temu da imajo isti cilj - zaščita demokratičnih institucij in zmanjšanje prostora za dezinformacije.

S tem projektom se bo krepila zmogljivost držav ZB. Oblikovale se bodo nacionalne strategije in vzpostavili nacionalni sistemi za odkrivanje in odzivanje na dezinformacije, ki prihajajo iz zunanjih okolij. Tri ključne aktivnosti projekta so: (i) organizacijo dveh večjih dogodkov, usposabljan, ki bodo združile približno 100 sodelujočih - predstavniki medijev, civilne družbe in vlad; (ii) organizacija šestih terenskih obiskov v vseh državah ZB (v vsaki državi en); (iii) priprava in izdaja publikacije na temo boja proti tujim dezinformacijam; (iv) organizacija razprave ob robu Blejskega strateškega foruma na temo dezinformacij. S spletno platformo se bo dodatno spodbujalo sodelovanje in seznanjalo vse člane z najnovejšimi trendi in drugimi novicami na področju dezinformacij. Eden izmed ciljev je tudi poglobitev odnosa z European Union's RAPID Alert System.

Izvedene aktivnosti: V prvem poročevalskem obdobju so bile uspešno izvedene štiri aktivnosti, ki bodo prispevale k izpolnitvi zastavljenih končnih rezultatov in ciljev. V Portorožu je bilo izpeljano dva in pol dni dolgo usposabljanje za 36 kandidatov; predstavnikov vlad, medijev in civilne družbe iz držav Zahodnega Balkana. Usposabljanje je bilo fokusirano na predajo praktičnih znanj, npr. uporabo različnih orodij in psihologijo dezinformacij. Septembra je bil organiziran tudi obisk na terenu v Severni Makedoniji in v sklopu tega izvedeno srečanje zaprtega tipa za 23 vladnih predstavnikov, ki zasedajo najvišje pozicije v različnih sektorjih, službah in ministrstvih. Razpravljalo se je o potrebah držav v boju proti dezinformacijam, dobre prakse so predstavili mednarodni strokovnjaki in predstavnica civilne družbe Severne Makedonije. Ob tem so bili opravljeni tudi posvetovalni sestanki s 25 nacionalnimi deležniki.

Ob robu Blejskega strateškega foruma je bila organizirana razprava zaprtega tipa v sklopu tega projekta za 11 predstavnikov. Na razpravi »The Line Is(n't) Thin! Fact/Opinion, Regulation/Censorship« se je pridružil tudi novinar iz Deutsche Welle. Poleg tega je bila ena izmed glavnih tem letošnjega foruma tudi situacija na Zahodnem Balkanu. V Bled Strategic Times sta bila poleg tega objavljena dva članka na temo dezinformacij.

Koncept za publikacijo o dezinformacijah na Zahodnem Balkanu je že v nastajanju.

Nacionalna poročila nastajajo ves čas izvajanja projekta in njegovih aktivnosti ter bodo pripravljena najkasneje do zaključka projekta.

V drugem poročevalskem obdobju je bilo izvedenih šest aktivnosti, ki bodo prispevale k uspešnem doseganju zastavljenih končnih ciljev. Organizirani so bili obiski na terenu v BIH, Srbiji in Albaniji. V sklopu tega je bilo v vsaki državi organizirano srečanje zaprtega tipa za vladne predstavnike, na katerih so razpravljali o potrebah držav v boju proti dezinformacijam ter poleg tega organizirali posvetovalne sestanke z nacionalnimi deležniki (predstavniki medijev, civilne družbe, znanosti in vlade). Projekt s svojo stalno prisotnostjo v regiji in aktivnostmi dobiva vse več pozornosti in gradi svoj ugled. CEP (in s tem MZEZ RS) je na področju znanja o dezinformacijah v regiji vse bolj uveljavljen, na kar kažejo tudi vabila na različne dogodke v regiji. V tem poročevalskem obdobju se je vodja projekta Petra Balažič kot gostujoča govorka udeležila dveh.