Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Deklice sedijo na plati in obirajo oljke v nasadu oljk. Za njimi je viden plakat z logom MZEZ in MRSHP RS.

Deklice pri prebiranju oljk | Avtor: ITF

1 / 2

Cilj projekta je bil usposobiti in opolnomočiti mentorje in mentorke v šolah in nevladnih organizacijah za razvijanje prostovoljnega dela mladih in izpopolnitev znanja strokovnjakinj in strokovnjakov s področja rehabilitacije v času pandemije covid-19. Pripravljen je bil program za uvedbo delovanja prostovoljk in prostovoljcev v šolah in program usposabljanja učiteljic/mentoric in učiteljev/mentorjev. Za 30 povabljenih šol in NVO-jev je bil izveden seminar. Za leto 2021 je bilo izbranih 5 šol, ki so sodelovale pri projektu. Za 25 učiteljic/mentoric in učiteljev/mentorjev je potekalo petdnevno usposabljanje v hibridni obliki. Pripravili so 4 različne brošure za učiteljice/mentorice in učitelje/mentorje, ki so sodelovali pri usposabljanju in za prostovoljke in prostovoljce, ki so delovali v okviru projekta. Na vsaki šoli, ki je sodelovala pri projektu, so izbrali 10-15 prostovoljk in prostovoljcev, skupaj okoli 70. Izvedenih je bilo tudi 70 delavnic/sestankov s prostovoljkami in prostovoljci in njihovimi mentoricami in mentorji. Na vseh petih šolah vsaka prostovoljka in prostovoljec izvaja individualno pomoč učenkam in učencem s težavami (skupaj več kot 80 otrok). Dve šoli sta že izvedli dejavnosti izven šole - obisk oskrbovalnega doma in doma za sirote, skupaj so obiskali več kot 300 ljudi v stiski. Poleg tega je bilo izvedenih 80 strokovnih nadzorov nad izvajanjem programa v šolah ter pomoč mentorjem in prostovoljcem. V petdnevnem izpopolnjevanju znanja strokovnjakinj in strokovnjakov iz Gaze in Zahodnega brega s področja obvladovanja covid-19 v procesu rehabilitacije je sodelovalo 20 strokovnjakov in strokovnjakov. Izobraževanje je bilo razdeljeno v štiri sklope glede na področja obvladovanja covid-19 v URI - Soča (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in izdelava pripomočkov). V izvedbi URI - Soča je bilo izvedeno spletno usposabljanje izpopolnjevanja znanja strokovnjakinj in strokovnjakov iz Gaze in Zahodnega brega s področja rehabilitacije po amputaciji. Udeležilo se ga je 67 palestinskih strokovnjakinj in strokovnjakov (zdravnikov in zdravnic, medicinskih sester, fizioterapevtov in fizioterapevtk, delovnih terapevtov in terapevtk in inženirjev in inženirk). Izvedena je bila nabava rehabilitacijskega materiala in opreme za bolnico v Betlehemu. Za žensko invalidsko košarkarsko ekipo iz Gaze pa je bil izveden nakup športne opreme.