Skoči do osrednje vsebine

Register okoljevarstvenih dovoljenj za komunalne čistilne naprave

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Komunalna čistilna naprava Upravljavec Zmogljivost v populacijskem ekvivalentu Status naprave Čistopis dovoljenja

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

4000

delujoča

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

300

delujoča

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. (Ljubljana), Vodovodna 90, 1001 Ljubljana

1500

delujoča

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše

1000

delujoča

Komunala Novo Mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo Mesto

300

delujoča

Komunala d.o.o. (Idrija), Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija

500

nedelujoča

Komunala d.o.o. (Idrija), Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija

1000

delujoča

Golte d.o.o., Radegunda 19C, 3330 Mozirje

650

delujoča

Občina Gorenja Vas - Poljane - režijski obrat, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

3100

delujoča

Občina Kanal ob Soči - režijski obrat, Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči

350

delujoča

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

2100

delujoča

Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

8800

delujoča

RTC Krvavec, d.o.o., Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem

80

delujoča

RS, MNZ Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

350

delujoča

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

200

delujoča

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica

600

delujoča

Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

50

delujoča

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj

500

delujoča

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

20000

delujoča

Komunala Novo Mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo Mesto

500

nedelujoča