Skoči do osrednje vsebine

Informativni izračun obresti za vloge in posojila v sistemu enotnega zakladniškega računa

Znesek
Datum od
Datum do
Letna obrestna mera
Izračun

Navodilo

V polje »Znesek« vpišemo znesek glavnice. Datuma začetka in konca vpišemo v obliki »dd.mm.llll«.

Formula za izračun

Linearna metoda, upošteva se dejansko število dni v obdobju, za katerega se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu. Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne.

Dodatno opozorilo

Preverite izračun. V izpisu je podano tudi število dni trajanja obrestovanja, saj se največ napak pri vnosu podatkov pojavi pri nastavitvi datumov začetka in konca obrestovanja.