Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrica dr. Aleksandra Pivec v Izoli podpisala pismo o nameri zasaditve 3000 dreves

  Na povabilo župana občine Izola in direktorice raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE se je ministrica dr. Aleksandra Pivec danes udeležila dogodka, kjer je skupaj z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom podpisala pismo o nameri zasaditve 3000 hrastov na območju občine Izola.

 • Odvila se je 4. Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

  Danes se je v ljubljanskem hotelu Austria Trend odvila že četrta konferenca o trajnostni mobilnosti v Sloveniji. Udeležence je nagovorila tudi ministrica Alenka Bratušek, ki je prvenstveno poudarila pomen dobre železniške infrastrukture.

 • Evropska komisija posredovala predlog finančnega popravka

  V okviru potekajočega revizijskega postopka Evropska komisija (EK) predlaga finančni popravek za Republiko Slovenijo za izvajanje podpor na površino za obdobje 2015 – 2018. V postopku revizije Slovenija utemeljuje stališče, da pravne norme nacionalne ureditve niso v nasprotju z normami prava EU. MKGP bo predložilo zahtevek za spravni postopek, ki je v skladu z Uredbo EU namenjen zbližanju stališč EK in revidiranih držav članic.

 • Ministrica dr. Angelika Mlinar na obisku EU projektov v Trbovljah

  Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Angelika Mlinar je skupaj z ministrom za kulturo Zoranom Pozničem in državnim sekretarjem Alešem Bucikom v Trbovljah obiskala projekte, ki se izvajajo s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev.

 • Otvoritev sodnega leta 2020

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta 2020. Tradicionalni dogodek, ki je namenjen predstavitvi rezultatov dela sodišč v preteklem letu in napovedi nadaljnjih prioritet, je potekal na Vrhovnem sodišču. Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damjan Florjančič in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sledili so nagovori predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Rajka Kneza, predsednika Sodnega sveta dr. Erika Kerševana, generalnega državnega tožilca Drage Šketa, generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika, predsednika Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romana Završka in pravosodne ministrice Andreje Katič.

 • Ob svetovnem dnevu bolnikov srečanje s predstavniki nevladnih organizacij

  Ob svetovnem dnevu bolnikov, ki ga obeležujemo 11. februarja, smo se na Ministrstvu za zdravje srečali s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja. Predstavili smo jih pobudo za oblikovanje Zveze združenja pacientov, meddrugim tudi možnosti povezovanja znotraj Zveze, primer dobre prakse Zdrava povezava in se dogovorili o nadaljnjih aktivnosti. Udeležence je nagovorila tudi državna sekretarka prim. Simona Repar Bornšek.

 • Sekretariat PRIMA je odprl razpise za leto 2020

  Na podlagi letnega delovnega načrta za 2020 so odprti razpisi PRIMA za leto 2020.

 • Poročanje o sestavi zmesi, ki se dajejo v promet za splošno rabo v skladu s Prilogo VIII CLP Uredbe

  Obvestilo glede poročanja v skladu s 45. členom CLP Uredbe.

 • Jutri se izteka rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev za razvoj majhnih kmetij

  Vloge na 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, lahko vlagatelji oddajo do vključno 13. februarja 2020. Aplikacija za vnos vlog deluje brez težav. Rok za oddajo vlog se ne bo podaljšal.

 • Jutri se izteka rok za oddajo vlog za pridobitev sredstev za razvoj majhnih kmetij

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja sporoča potencialnim vlagateljem, da lahko vloge na 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, oddajo do vključno 13. februarja 2020.
  Aplikacija za vnos vlog deluje brez težav. Rok za oddajo vlog se ne bo podaljšal.

 • Na 7. Agrobiznis konferenci v ospredju o podjetniški naravnanosti, povezovanju in mladih kmetih

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je danes udeležila 7. Agrobiznis konference. Na dogodku so podelili tudi nagrade zmagovalcem letošnjega natečaja Agro podjetnik za najboljšega podjetnika v kmetijstvu, najbolj inovativen izdelek/storitev v kmetijstvu, najboljši domači izdelek ter najboljši primer povezovanja in sodelovanja.

 • Podpisana pogodba za ureditev struge Sevnična

  Z današnjim podpisom pogodbe med Direkcijo RS za vode, Občino Sevnica in na razpisu izbranim izvajalcem RAFAEL gradbena dejavnost d.o.o. Sevnica so stekli postopki za ureditev struge Sevnična. Gre za levi pritok Save v Sevnici, ki teče iz smeri Planine pri Sevnici proti urbanemu središču Sevnice v k.o. Šmarje, in ima hudourniški značaj.

 • Na portalu SPOT elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe

  S ciljem poslovnim subjektom poenostaviti poslovanje z Agencijo za okolje (ARSO), je ekipa SPOT, Ministrstva za javno upravo (MJU) v sodelovanju z Agencijo RS za okolje vzpostavila elektronske vloge za pridobitev naravovarstvenih soglasij in dovoljenj za pravne osebe. Namen elektronskih vlog je skrajšati in olajšati poti poslovnim subjektom, ki se pri svojem delu srečujejo z omenjenimi soglasji in dovoljenji.

 • Inšpekcija za okolje sistematično povečuje učinkovitost nadzora na področju okolja

  Ljubljana, 12. februar 2020. Inšpekcija za okolje in naravo je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018, povečala obseg rešenih inšpekcijskih zadev za 16%, rešenih prekrškovnih zadev za 44%, izdanih prekrškovnih odločb za 37% ter izrečenih opominov v prekrškovnih postopkih za 29%.

 • Dvostranske politične in EU konzultacije z Estonijo

  Vršilka dolžnosti generalne direktorice za zadeve EU Barbara Sušnik je danes na konzultacijah v Estoniji z gostiteljico, generalno direktorico za zadeve EU na MZZ Estonije Mariko Linntam, izmenjala poglede Slovenije in Estonije glede dvostranskih in aktualnih vprašanj EU.

 • Otvoritev sodnega leta 2020

  Jurij Groznik opozoril na konceptualne in vsebinske novosti pri delu državnega odvetništva.

 • Nadaljevanje pilotne ovodenitve Enajstmlinskega potoka

  Pilotna ovodenitev Enajstmlinskega potoka, ki je bila 26. oktobra 2018 zaradi neugodnih hidroloških razmer (prenizki pretoki Mure in posledično tudi v potoku) in ugotovitev o stanju na terenu začasno prekinjena, se bo nadaljevala v sredo, 19. februarja 2020.

 • Uporaba živali v znanstvene namene - Poročilo EU o izvajanju Direktive 2010/63/EU in statistično poročilo

  Evropska komisija je na področju uporabe živali v znanstvene namene objavila skupno poročilo EU o izvajanju Direktive 2010/63/EU in skupno statistično poročilo EU za obdobje 2015 - 2017. V skladu s 54. členom Direktive, morajo države članice letno zbirati in imeti javno dostopne statistične informacije o uporabi živali v postopkih, vključno z informacijami o težavnosti postopkov in izvoru in vrsti primatov, ki se uporabljajo v postopkih.

 • Evropska sredstva za ureditev kolesarskega in peš nadhoda v Mariboru

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto« v Mariboru. Vrednost projekta znaša dobrih 370.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 206.000 evrov.

 • Akcije nadzorov Inšpektorata za okolje in prostor v letu 2020

  Inšpekcija za okolje in naravo, gradbena, geodetska in stanovanjska inšpekcija, ki delujejo v okviru Inšpektorata za okolje in prostor bodo v letošnjem letu izvedle vsaj 13.500 inšpekcijskih nadzorov. V dvajsetih usmerjenih akcijah bo izvedenih več kot 2000 nadzorov.