Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Slovenijo iz razpisa Instrument za povezovanje Evrope 2020

Evropska komisija bo s programom Instrument za povezovanje Evrope (IPE) finančno podprla tri slovenske projekte v skupni višini 10,23 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Decembra 2020 objavljeni razpis Evropske komisije v višini 200 milijonov evrov, je bil zadnji razpis za dodelitev nepovratnih sredstev IPE v finančni perspektivi 2014-2020. 

V primerjavi s preteklimi razpisi IPE je bil obseg razpisanih sredstev nizek, zato so bila sredstva namenjena sofinanciranju izdelave projektne dokumentacije in drugim študijam za projekte na Vseevropskem prometnem omrežju.

Evropska komisija je prejela 100 prijav projektov iz 27 držav članic, med njimi tudi tri predloge slovenskih prijaviteljev, za sofinanciranje projektov v skupni višini 10,23 milijonov evrov. Med 77 izbranimi projekti in močno konkurenco so bili vsi trije uspešni in so uvrščeni na seznam za evropsko sofinanciranje.

Ministrstvo za infrastrukturo je uspešno prijavilo dva železniška projekta na odseku državna meja-Dobova-Zidani most, in sicer »Projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniških postaj in postajališč« in »Projektna dokumentacija za nadgradnjo železniške infrastrukture na medpostajnih odsekih«. Za oba projekta je Evropska komisija odobrila sofinanciranje v višini 6,97 milijonov evrov evropskih sredstev.

Tretji projekt se nanaša na prioriteto razpisa Pomorska pristanišča. Luka Koper, d.d. kot slovenski partner sodeluje v mednarodnem partnerskem projektu »ACCESS2NAPA«, ki ga koordinira pristanišče v Ravenni. Namen slovenskega dela projekta je priprava projektne in investicijske dokumentacije za izboljšanje pomorske dostopnosti pristanišča in boljše kopenske povezave z zaledjem. Za Luko Koper d. d. je predlagano sofinanciranje v višini 3,3 milijonov evrov evropskih sredstev.