Skoči do osrednje vsebine

Zaključna prireditev M.A.J.

Mreža Alpe Jadran — 2019
Na sklepni prireditvi, so poudarili pomembnost nadaljevanja projekta, ki je INKUBATOR PROAKTIVNIH ZAMEJSKIH SLOVENCEV

Pred dvema letoma se je rodila ideja za projekt, ki naslavlja dve ključni vsebini in prioriteti Urada in sicer: mladi in gospodarstvo. Prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika in kulture se lahko zagotovi zgolj na osnovi dejstva, da mladim omogočimo pogoje, da se na območjih poselitve avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah razvijajo in ustvarjamo pogoje za njihov prihodnji obstoj. 

Moči so združile širi pomembne zamejske strukture: Slovenska gospodarska zveza (SGZ) iz Celovca; Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) iz Trsta; Razvojna agencija Slovenska krajina  (RASK) iz Porabja in EU Korak iz Reke ter oblikovale projekt s ciljem, da mladi prepoznajo prednosti in priložnosti, ki jih nudi zamejstvo, ter pridobijo in razvijejo veščine, s katerimi bodo izboljšali svojo konkurenčno prednost.

Iz prvotnih zamisli, ki so bile ciljno usmerjene v  gospodarske vsebine, se je projekt že v zelo zgodnji fazi razvil  v širši temelj posredovanja znanja, ki naj mlade pripravi na prevzem ključnih nosilnih nalog v strukturah avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

Danes smo priča prisotnosti zavidljivemu številu mladih udeležencev iz vseh štirih zamejstev, kar potrjuje, da so bili pogum, vztrajanje in trud upravičeni, ki se je vlagal v ta projekt.

Mladi so na okrogli mizi poudarili, da imajo na stičišču Slovanske, Romanske in Germanske kulture, odlično izhodišče, da bolje razumejo širše področje in s tem povezujejo širšo Slovensko miselnost, dediščino in ohranjanje Slovenske kulturne dediščine. Z v "zibelko" položeno dvojezičnostjo pa tako dodano vrednost in prednost pred drugimi vrstniki.

Stičišče je bilo, da se mladi želijo aktivno povezovati, spoznavati in širiti slovensko zavest in kulturo.

Med aktivnosti, ki prispevajo k prizadevanjem na tem področju, je prav gotovo projekt M.A.J., katerega Urad finančno podpira že drugo leto. Priprave za M.A.J. 2020 so tako že v teku. Dobrodošli in vabljeni torej tudi prihodnje leto.