Skoči do osrednje vsebine

V državnem proračunu v desetih mesecih približno 290 milijonov evrov presežka

V državni proračun se je v prvih desetih mesecih letošnjega leta steklo približno 8,31 milijarde evrov prihodkov, kar je 1 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so narasli za 7,2 % na nekaj manj kot 8,02 milijarde evrov, državni proračun pa je v tem obdobju tako zabeležil 289,7 milijona evrov presežka.

Tabla Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Davčni prihodki so v prvih desetih mesecih dosegli nekaj manj kot 7,14 milijarde evrov oziroma 5,2 % več kot v enakem obdobju lani. Prilivi iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb so zaradi dobrega poslovanja podjetij narasli za 19,9 % na nekaj manj kot 852 milijonov evrov, prilivi iz naslova DDV pa so na račun rasti potrošnje dosegli dobrih 3,20 milijarde evrov oziroma 3,8 % več kot v enakem obdobju lani.

Dohodnina se je zvišala za 1,7 % na približno 1,04 milijarde evrov, nizko rast pa pripisujemo predvsem davčni razbremenitvi regresa za letni dopust. Prilivi iz trošarin so se znižali za 1,1 % na nekaj manj kot 1,29 milijarde evrov.

Zahvaljujoč aktivnemu upravljanju dolga so se plačila domačih in tujih obresti znižala, in sicer v primerjavi z enakim lanskim obdobjem za 11,8 % na nekaj manj kot 706 milijonov evrov.

Sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi so se zvišala za 8,9 % na slabih 1,12 milijarde evrov, sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi v okviru tekočih transferov v javne zavode pa za 6,9 % na dobrih 1,42 milijarde evrov. To je v večji meri posledica napredovanj ter dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, med katere med drugim sodijo starševska nadomestila in izdatki za denarno socialno pomoč, so narasli za 12 % na dobrih 1,20 milijarde evrov. Investicijskih odhodki in investicijski transferi so se zvišali za 24,1 % na približno 573 milijonov evrov, najvišjo rast pa beležimo na področju prometa in prometne infrastrukture.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v prvih desetih mesecih letošnjega leta zabeležila približno 15,80 milijarde evrov prihodkov in 15,44 milijarde evrov odhodkov.