Skoči do osrednje vsebine

Transparentnost sistema javnega naročanja v Sloveniji pozitivno izpostavljeno tudi v poročilu OECD

Področje javnega naročanja, ki sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo, je bilo v najnovejšem poročilu OCED prepoznano kot tisti del javnega sektorja v Sloveniji, ki med državami pozitivno izstopa.

Government at a Glance 2019 - naslovnica

Government at a Glance 2019 - naslovnica

OECD vsaki dve leti pripravi poročilo Government at a Glance in v njem primerja države članice OECD pri različnih storitvah in funkcijah javnega sektorja. Tokratna študija Government at a Glance 2019 za Slovenijo izpostavlja področje javnega naročanja, kjer ugotavlja, da naša država na tem področju med državami članicami izstopa s transparentnostjo, saj ponuja največ informacij, ki so na področju javnega naročanja dostopne javnosti. Poleg razpisne dokumentacije in meril za izbor, odločitve o oddaji naročila in same pogodbe, so javnosti dostopne tudi ponudbe, izpostavljajo v OECD. Transparentnost javnega naročanja je zelo pomembna, saj ključno in neposredno vpliva na zniževanje korupcijskih tveganj, omejuje dogovore med ponudniki, prinaša večjo gospodarnost v poslovanje, povečuje konkurenčnost in znižuje stroške delovanja javnega sektorja. V svojem poročilu OECD tudi poudarja, da je Slovenija ena izmed šestih držav članic OECD, ki je uspela svoj sistem za elektronsko javno naročanje povezati z državnim računovodskim sistemom.

Postopki javnega naročanja v Sloveniji trajajo podpovprečno dolgo glede na postopke javnega naročanja v drugih državah EU, postopki pravnega varstva pa so med najkrajšimi v državah članicah Evropske unije. Zato na Ministrstvu za javno upravo ugotovitve OECD vidimo kot priznanje za uspešno delo na širšem področju sistema javnega naročanja in informatizacije javnega naročanja, kjer je danes mogoče dobiti praktično vse podatke v postopkih javnega naročanja, vključno z dnevno osveženimi podatki o oddaji vseh javnih naročil v Republiki Sloveniji preko portala Statist, kar predstavlja dobro popotnico za naše nadaljnje delo in napore pri izboljšanju sistema javnega naročanja.

Poročilo Government at a Glance 2019 za Slovenijo.