Skoči do osrednje vsebine

Tradicionalni slovenski zajtrk danes že devetič po vsej Sloveniji

Na današnji dan slovenske hrane v slovenskih vrtcih in šolah ter drugih javnih zavodih že devetič zapored poteka Tradicionalni slovenski zajtrk. Okoli 270 tisoč otrok in drugih oseb po javnih zavodih je danes lahko uživalo v zajtrku z lokalno pridelanimi kmetijskimi pridelki in živili.

Državni sekretar dr. Jože Podgoršek se je tradicionalnega slovenskega zajtrka udeležil v osnovni šoli Vodice ter Vrtcu Škratek Svit. Državni sekretar je ob začetku obiska ravnatelju OŠ Vodice Juretu Grilcu predal manjše darilo (čebelnjak), nato pa se je skupaj z županom občine Vodice Acem Francem Šuštarjem v šolski jedilnici pridružil otrokom pri zajtrkovanju. V nadaljevanju je državni sekretar obiskal še bližnji vrtec, kjer ga je v spremstvu župana sprejela tamkajšnja ravnateljica Hedvika Rosulnik. Ob glasbeni spremljavi in vrvežu otroške razposajenosti so obiskali zajtrkujoče malčke in njihove starše ter stare starše, pri tem pa na kratko izpostavili glavno sporočilo letošnjega tradicionalnega slovenskega zajtrka: pomen zdrave hrane pridelane v lokalnih okoljih ter zajtrka kot najpomembnejšega obroka.

Državni sekretar Damjan Stanonik se je tradicionalnega slovenskega zajtrka udeležil v vipavskem Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Cirius, ki izobražuje in usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Na šoli so pripravili več aktivnosti ob dnevu slovenske hrane. Državni sekretar se je učencem najprej pridružil v jedilnici pri zajtrkovanju in sproščenem klepetu, nato pa jih je obiskal še v razredu, kjer so spoznavali sestavine slovenskega zajtrka in spoznali delo čebelarja, ki jih je tudi obiskal. Državni sekretar je ob tej priložnosti učencem predstavil pomen današnjega dne in spregovoril o pomenu ozaveščanja o domači, lokalno pridelani hrani, pa tudi promocije zdravega načina življenja in zdravih prehranjevalnih navad. Izpostavil je, da se moramo na ta dan spomniti tudi na vse, ki so vključeni v pridelavo in pripravo hrane, vse od kmetov do kuharjev. Pomembno je, da so zdrava, lokalno pridelana živila na našem krožniku vsak dan, ne le današnji dan, je še izpostavil. Na ta dan so na centru Cirius pripravili tudi stojnico domačih jesenskih izdelkov in se lotili priprave pekovskih izdelkov, s čimer so na interaktiven način svojim učencem predstavili pomen dneva slovenske hrane.

Na kmetijskem ministrstvu danes poteka že tradicionalna tržnica, kjer kmetje iz različnih koncev Slovenije prodajajo lokalne kmetijske pridelke in živila.

*   *   *

Na dan slovenske izpostavljamo spremembe v postopkih javnega naročanja do večje varnosti, kakovosti in večjega deleža lokalne hrane v javnih zavodih

Vlada RS je nedavno sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se je začela uporabljati pred nekaj dnevi (9. 11. 2019). S to novelo uredbe so se spremenili tudi nekateri cilji zelenega javnega naročanja, pri čemer je pri javnem naročanju hrane v ospredju povečanje obveznega deleža živil, ki morajo biti iz shem kakovosti in sicer iz dosedanjih 15 na 20 odstotkov.

MKGP je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravil tudi posodobljena Priporočila za javno naročanje živil, ki med drugim vključujejo ustrezne popravke, v skladu z veljavno zakonodajo ter spremembe pri navajanju shem kakovosti in načinih vključevanja zahtev glede kakovosti živil v postopek javnega naročanja, kakor tudi natančnejšo opredelitev uradnega nadzora. Priporočila opredeljujejo možne načine naročanja živil in napotujejo naročnike k naročanju sezonskih živil, uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s čimer se zagotavlja večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo npr. otroci, hkrati pa se povečuje delež lokalne oskrbe. S temu ukrepi zagotavljamo večjo varnost in boljšo kvaliteto hrane za najbolj ranljive skupine.

Poleg omenjenega sledimo tudi ciljem Nacionalnega programa prehranske politike, ki je povzet po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike. Ta je usmerjena v zagotavljanje varne hrane v celotni živilski verigi, vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev RS ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju koristno hrano, pridelano in predelano na trajnostni način. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana je tudi ena od prioritet skupne kmetijske politike EU in tudi strateška usmeritev slovenske kmetijske politike v skladu z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«.