Skoči do osrednje vsebine

Strokovno izobraževanje »Veščine dela probacijskega uslužbenca – prenos dobrih praks iz Irske probacijske službe«

Uprava RS za probacijo je v sodelovanju z Upravo za probacijo Republike Irske organizirala strokovno izobraževanje za probacijske uslužbence, ki je potekalo od 11. do 14. 11. 2019 v Ljubljani.

Izvedla sta ga g. David Williamson in ga. Laura Burke, probacijska strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami s področja izvrševanja skupnostnih sankcij. Udeležence sta pozdravila ambasador Republike Irske g. Myles Geiran in direktorica uprave mag. Danijela Mrhar Prelić.

Izobraževanje je zajemalo teoretske podlage dela s storilci kaznivih dejanj, s poudarkom na praktičnem usposabljanju izvrševanja probacijskih nalog na konkretnih primerih. Irska strokovnjaka sta predstavila model ocenjevanja dejavnikov tveganja, kriminogene potrebe, način priprave poročil za sodišče, načrtovanje vodenja primerov in intervencij, vzpostavljanje odnosa s storilci kaznivih dejanj in motivacijsko intervjuvanje, pri čemer sta teoretične okvirje večplastno predstavila s primeri iz prakse.

Na štiridnevnem dogodku so probacijski uslužbenci pridobili nova znanja in izkušnje, ki jih bodo uporabili pri svojem delu. Med Upravo Republike Slovenije za probacijo in Upravo za probacijo Republike Irske so se vzpostavili dobri medsebojni odnosi in strokovno sodelovanje že v fazi priprave akcijskega načrta vzpostavitve probacijske službe v Sloveniji, ki je v nadaljevanju preraslo v tesno sodelovanje dveh probacijskih služb.

Izobraževanje je bilo sofinancirano s pomočjo evropskih sredstev v okviru podaktivnosti »Vzpostavitev sistema za zagon probacije« znotraj potrjene operacije »Učinkovito pravosodje«. Operacija, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Gospod Williamson kaže na prezentacijo. Prikazana sta zemljevid Probacijskih področij Slovenije in Irske.

g. David Williamson

1 / 3