Skoči do osrednje vsebine

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin

Minister dr. Aleksander Jevšek se je v Gorici pri Slivnici udeležil srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev LAS. V nagovoru je poudaril, da ga veseli, ker so v lokalne akcijske skupine (LAS) vključene vse slovenske občine, kar je redkost v evropskem prostoru in dodal, da mehanizmi, ki delujejo od spodaj navzgor najučinkoviteje rešujejo konkretne težave ljudi in so zato vse bolj pomembni.
Minister Jevšek na srečanju Lokalnih akcijskih skupin

Minister Jevšek na srečanju Lokalnih akcijskih skupin | Avtor: Jure Godler

1 / 3

V programskem obdobju 2021-2027 se bo instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) izvajal na celotnem območju Slovenije, in sicer v okviru vseh 37 lokalnih akcijskih skupinah (LAS). CLLD je tudi za EU čedalje pomembnejši mehanizem, saj rešuje konkretne težave ljudi in lokalnih skupnosti. Kot pomemben mehanizem pa je prepoznan tudi v okviru Dolgoročne vizije EU za podeželska območja do leta 2040.

Konec leta je bila objavljena Uredba o izvajanju CLLD do leta 2027, ki predstavlja podlago za izvajanje projektov v novem programskem obdobju ter podporo za upravljanje LAS, do katere so upravičeni vodilni partnerji LAS. V obdobju 2021-2027 je za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) skupaj namenjenih 84,5 milijonov evrov, od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

»Na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, ki za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) opravlja tako naloge organa upravljanja kot naloge posredniškega telesa, smo že pričeli z izdajanjem odločitev o podpori, nekje polovica jih je bila izdana danes, druge sledijo v naslednjih dneh«, je še dejal minister Jevšek.

V programskem obdobju 2014-2020 je ministrstvo v okviru ESRR odobrilo več kot 611 projektov in dodatno še 5 projektov sodelovanja LAS. Do konca leta 2023 je bilo izplačanih 35 milijonov evrov, kar predstavlja dobrih 96 odstotkov vseh predvidenih sredstev.

»To so dobri rezultati, smo pa seveda lahko še boljši. Naš skupni cilj bi moral biti, da LAS-i izkoristite vsa razpoložljiva sredstva, v korist prebivalcev Slovenije«, je zaključil minister.