Skoči do osrednje vsebine

S spremembami v postopkih javnega naročanja do večje varnosti, kakovosti in večjega deleža lokalne hrane v javnih zavodih

V mescu novembru, ko se ob dnevu slovenske hrane (15. november 2019), spomnimo in podrobneje razmislimo o našem načinu prehranjevanja; kakšno hrano izbiramo ali pripravljamo in kaj jemo ter dnevu, ko v različnih javnih ustanovah na to opozarjamo s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, smo tudi na Ministrstvu za javno upravo naredili korak naprej in sicer na področju zelenega javnega naročanja, ki izboljšuje varnost in kakovost hrane, ki jo uživamo v javnih zavodih.

Vlada RS je nedavno sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se je začela uporabljati pred nekaj dnevi (9. 11. 2019). S to novelo uredbe so se spremenili tudi nekateri cilji zelenega javnega naročanja, pri čemer je pri javnem naročanju hrane v ospredju povečanje obveznega deleža živil, ki morajo biti iz shem kakovosti in sicer iz dosedanjih 15 na 20 odstotkov.

Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) smo skupaj Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pripravili tudi posodobljena Priporočila za javno naročanje živil, ki med drugim vključujejo ustrezne popravke, v skladu z veljavno zakonodajo ter spremembe pri navajanju shem kakovosti in načinih vključevanja zahtev glede kakovosti živil v postopek javnega naročanja, kakor tudi natančnejšo opredelitev uradnega nadzora. Priporočila opredeljujejo možne načine naročanja živil in napotujejo naročnike k naročanju sezonskih živil, uresničevanju načela kratkih verig v prehranski verigi, s čimer se zagotavlja večja kakovost in varnost hrane, ki jo uživajo npr. otroci, hkrati pa se povečuje delež lokalne oskrbe. S temu ukrepi zagotavljamo večjo varnost in boljšo kvaliteto hrane za najbolj ranljive skupine.

Poleg omenjenega sledimo tudi ciljem Nacionalnega programa prehranske politike, povzet po Resoluciji o nacionalnem programu prehranske politike. Ta je usmerjena v zagotavljanje varne hrane v celotni živilski verigi, vzpostavljanje, ohranjanje in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev Republike Slovenije ter zagotavljanje zadostne preskrbljenosti prebivalstva s kakovostno in zdravju koristno hrano, pridelano in predelano na trajnostni način. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana je tudi ena od prioritet skupne kmetijske politike EU in tudi strateška usmeritev slovenske kmetijske politike v skladu z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«.

Minister za javno upravo Rudi Medved je ob tem izrazil zadovoljstvo: »Veseli smo, da smo lahko z nedavno spremembo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki dviguje zahtevo po naročanju živil iz shem kakovosti, kot tudi s pripravo posodobljenih Priporočil za javno naročanje živil, skupaj z MKGP javnim naročnikom omogočili izbiro kvalitetnejše in varnejše hrane, tudi v javnih zavodovih, kjer se z živili preko sistema javnega naročanja oskrbujejo naše najbolj ranljive skupine, predvsem otroci in starostniki.«

Podrobneje o letošnjem dnevu slovenske hrane in dogodkih ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku na spletni strani MKGP in strani projekta.