Skoči do osrednje vsebine

Probacijski uslužbenci z novimi znanji s področja ocene dejavnikov tveganja za storilce kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost

Skupina probacijskih uslužbencev, ki se specializirano ukvarja z obravnavo storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, se je med 20. in 22. novembrom 2019 udeležila intenzivnega izobraževanja iz ocene dejavnikov tveganja za moške osebe, ki so obsojene kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost.

Predavanje vodilni strokovnjakinji na področju forenzične psihologije in spolnih deliktov dr. Wineke Smid in prof. dr. Katarzyna Uzieblo

Izobraževanje probacijskih uslužbencev na Forenzični kliniki Van der Hoeven v Utrechtu

1 / 3

Izobraževanje je potekalo na Forenzični kliniki Van der Hoeven v Utrechtu (Nizozemska). Izobraževanje, posebej namenjeno samo slovenskim probacijskim uslužbencem, ki se ukvarjajo z obravnavo oseb, obsojenih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, sta izvajali vodilni strokovnjakinji na področju forenzične psihologije in spolnih deliktov dr. Wineke Smid in prof. dr. Katarzyna Uzieblo.

Probacijski uslužbenci so tako z novimi spoznanji uporabe orodij za oceno rizika pri spolnih prestopnikih (STATIC99, STABLE in ACUTE, ki so v svetovnem merilu priznani kot najbolj veljavni in objektivni instrumenti tako za oceno tveganja kot usmeritev obravnave v specifične kriminogene dejavnike pri posamezniku) pridobili nove kompetence.

Novo pridobljena znanja in orodja pomenijo ključen doprinos k razvoju stroke in obravnavi oseb, ki so obsojene kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in so uporabne tako v okviru kazenskega postopka pri oceni dejavnikov tveganja, kakor tudi pri obravnavi v okviru probacijske naloge po zaključenem kazenskem postopku.

Slovenska probacija tako stopa na pot strokovne, verodostojne (empirično preverljive in dokazljive) ter objektivne obravnave oseb, ki so obsojene kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. 

Odziv predavateljic na vedoželjnost probacijskih svetovalcev: https://twitter.com/kuzieblo

Iskalnik