Skoči do osrednje vsebine

21. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da je na zaprtih javnih krajih obvezno razkuževanje rok.

Odslej na zaprtih javnih krajih obvezno razkuževanje rok

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 15. aprila 2020.

S spremembami odloka se odpravlja obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih in nadomešča z obveznim razkuževanjem rok. Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.


Vlada imenovala direktorja Sove

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji razrešila direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije mag. Rajka Kozmelja, ki je predsednika vlade z dopisom z dne 17. 3. 2020 obvestil, da nepreklicno odstopa s položaja. Na podlagi navedenega je predsednik vlade Vladi Republike Slovenije predlagal, da mag. Rajka Kozmelja z dnem 14. 4. 2020 razreši s položaja direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije. Vlada je na predlog predsednika vlade danes tudi sprejela odločitev, da z dnem 15. 4. 2020 za direktorja Slovenske obveščevalno–varnostne agencije, za dobo petih let, do najkasneje 14. 4. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenuje Janeza Stuška.

Janez Stušek je diplomant Fakultete za varnostne vede (2003) in Pravne fakultete v Mariboru (2007); odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek d.o.o., doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope, avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje ter IT prava.

Svojo poklicno kariero je začel v Slovenski vojski, med drugim pa je bil tudi asistent na Fakulteti za varnostne vede pri predmetih Policijska pooblastila in Kazensko pravo.


Druge kadrovske odločitve

Georgi Bangiev, je bil 16. 4. 2020 imenovan za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za prostor, graditev in stanovanja v Ministrstvu za okolje in prostor, do imenovanja generalnega direktorja tega direktorata, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 15. 10. 2020.

Na današnji seji je vlada Žarka Bogunoviča, s 17. 4. 2020, razrešila s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mitjo Močnika pa je z 20. 4. 2020 imenovala za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je od 20. 4. 2020 do najdlje 19. 10. 2020.